Aby zostać członkiem stowarzyszenia należy:

 

zapoznać się z STATUTEM 

 

i po zaakceptowaniu  wypełnić deklarację członkowską.

 

Deklarację przekazać do Zarządu Aeroklubu

 

 

Pobierz Deklarację Członkowską