W strukturach Aeroklubu im. Bogusława "Bodka" Mrozka w Tuszowie Narodowym działa grupa "DEDAL".

 

Powstała z inicjatywy ks. Proboszcza Wiesława Koniora wielkiego pasjonata lotnictwa oraz Prezesa Stowarzyszenia Awiatycznego  Ś.P. majora Bogusława Mrozka.

 

W skład grupy ,,DEDAL’’ weszli głównie emerytowani pracownicy ,,WSK-PZL MIELEC’’ o dużym doświadczeniu zawodowym. (byli technolodzy, kontrolerzy jakości, mistrzowie, monterzy płatowcowi i ślusarze)

 

Taki skład grupy zapewnia sprawną realizację celu,  jaki sobie postawiono.

 

Zbudowanie samolotu ultralekkiego typu "ZODIAC 601HD".

 

Logistykę  zapewniał i zapewnia  ks. Proboszcz Wiesław oraz nasze poczynania  wspierał również Prezes Stowarzyszenia Ś.P. Bogusław Mrozek.

 

O nadzór, konsultacje, wybór koncepcji konstrukcyjnych poproszono pana Jacka Graniczkę, znanego pilota i konstruktora jak również kontrolera ruchu lotniczego lotniska w Mielcu.

 

Ponadto w skład grupy weszli: Ochalik Jerzy, Ochalik Władysław, Chruściel Jan, Andrzej Niedbała, Stanisław Tabor, Ciemięga Tadeusz. 

 

Grupa DEDAL powstała 16.10.2009 roku, a już w listopadzie w obiektach parafii Tuszów Narodowy wykonano i ustawiono przyrząd do montażu centropłata. 

 

Wykonanie części i montaż centropłata samolotu Zodiac, oraz części i montaż skrzydeł zajęło cały 2010r. 

 

W 2011 roku zmontowano usterzenie poziome i pionowe oraz dolną część kadłuba. W następnym roku wykonywane były prace wykończeniowe przy skrzydłach lotkach oraz górną część kadłuba. Lata 2013 i 2014 trwają prace przy budowie kabiny oraz układu sterowania oraz podwozia. 

 

Wszystkie podzespoły samolotu są wykonywane pod nadzorem IKCSP. Trzeba dodać, że członkowie grupy DEDAL biorą aktywny udział w pracach przy budowie infrastruktury obecnie już Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA’’ Mrozka w Tuszowie Narodowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Stanisław Tabor